OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o.

Društvo koje već dva desetljeća pruža usluge pravnog savjetovanja kojim stvara vrijednost našim domaćim i međunarodnim klijentima. 

Naš međunarodni i višejezični tim sastoji se od spoja dugogodišnjeg iskustva i mladih, međunarodno obrazovanih radnika koji se pokazao uspješnim u rješavanju problema na današnjem tržištu.

Ponosni smo što smo našim dugogodišnjim vrijednim radom prepoznati kao društvo koje pridonosi kvalitetnom razvitku sudske prakse u Republici Hrvatskoj. 

Najnoviji članci

ANALIZA PREDMETA MUCKO PROTIV RH

ANALIZA PREDMETA MUCKO PROTIV RH

U ovom izrazito značajnom predmetu Mucko protiv Hrvatske br. 55588/18, koji nažalost nije objavljen u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava jer je okončan priznanjem povrede od strane RH i isplatom naknade podnositelju, zauzeta su stajališta koja su dijametralno različita od dosadašnje prakse sudova u RH i Ustavnog suda RH, a odnose se na pravo stranke na naknadu troškova zastupanja po odvjetniku u upravnom postupku.

Zadovoljstvo nam je ukazati na praksu Europskog suda za ljudska prava na koju se možete pozivati u sličnim predmetima u kojima upravna tijela pokreću nezakonite postupke protiv Vaših stranaka, a za koje izgledno – moraju snositi troškove.

PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA: KOVAČEVIĆ v. HRVATSKA

PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA: KOVAČEVIĆ v. HRVATSKA

Naše društvo sudjelovalo je u još jednom uspjehu pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu Kovačević v. Hrvatska.

Europski sud za ljudska prava dana 12.05.2022.g. u većinskom sastavu od 5 sudaca presudio je da je u predmetu podnositelja došlo do povrede članka 6. stavka 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, i to povrede prava na pošteno suđenje zbog nedosuđivanja troškova ustavnosudskog postupka.

STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA DO 01.01.2022.g.

STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA DO 01.01.2022.g.

S obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za upis u evidenciju hrvatskih državljana odnosno zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva temeljem tih odredbi dvije godine nakon stupanja na snagu ZHD-a, (to jest do 01.01.2022.g.), potrebno je izrazito žurno postupati.

Trebate pravni savjet? Tu smo za Vas