Naša područja stručnosti

Stvarno i zemljoknjišno pravo

Izrada ugovora, upisi u zemljišne knjige, zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim tijelima, ishođenje dozvola.

Pošaljite upit vezan uz stvarno i zemljoknjišno pravo

Nasljedno pravo

Zastupanje u ostavinskim i parničnim postupcima vezanim uz ostvarenje nasljednog prava, sastavljanje oporuka, pravno savjetovanje.

Pošaljite upit vezan uz nasljedno pravo

Ovršno pravo

Zastupanje u ovršnim postupcima radi naplate potraživanja, postupcima osiguranja, postupcima radi osiguranja privremenim i prethodnim mjerama, postupcima unovčenja hipoteka i fiducija.

Pošaljite upit vezan uz ovršno pravo

Radno pravo

Zastupanje u radnim sporovima, pravno savjetovanje, izrada ugovora o radu, menadžerskih ugovora i pravilnika o radu, izrada otkaza ugovora o radu, zaštita od mobbinga, ugovorna i zakonska zabrana natjecanja radnika i poslodavca.

Pošaljite upit vezan uz radno pravo

Trgovačko Pravo

Pravno savjetovanje, zastupanje u parničnim i ovršnim postupcima iz područja trgovačkog prava, izrada ugovora i općih uvjeta poslovanja.

Pošaljite upit vezan uz trgovačko pravo

Pravo društava

Pravno savjetovanje, osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, upisi u sudski registar, statusne promjene, zastupanje u parničnim i ovršnim postupcima, izrada ugovora.

Pošaljite upit vezan uz pravo društava

Stečajno pravo

Podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka, zastupanje u stečajnim postupcima, u tijelima stečajnog postupka te u postupcima pobijanja pravnih radnji dužnika, međunarodni stečajevi.

Pošaljite upit vezan uz stečajno pravo

Bankarsko i financijsko pravo

Zastupanje u parničnim i drugim postupcima, pravno savjetovanje, izrada ugovora o financijskom i operativnom leasingu, ugovora o kupnji potraživanja i drugih ugovora, regulatorna pitanja, korporativno bankarski krediti, osiguranje kredita, izrada pravnih mišljenja.

Pošaljite upit vezan uz bankarsko i financijsko pravo

Upravno pravo

Pravno savjetovanje vezano uz gradnju i prostorno uređenje, zastupanje u postupcima pred upravnim tijelima, postupci izvlaštenja.

Pošaljite upit vezan uz upravno pravo

Porezno pravo

Zastupanje u poreznim postupcima, međunarodno oporezivanje – izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, porez na promet nekretnina, transferne cijene.

Pošaljite upit vezan uz porezno pravo

Javna nabava

Pravno savjetovanje, sastavljanje dokumentacije, podnošenje ponuda, zastupanje u sporovima.

Pošaljite upit vezan uz javna nabava

Zaštita tržišnog natjecanja

Pravno savjetovanje, izrada ugovora, zastupanje u postupcima pred nadležnim tijelima, prijave koncentracija.

Pošaljite upit vezan uz zaštita tržišnog natjecanja

Europsko pravo

Pravno savjetovanje vezano uz primjenu prava Europske Unije u hrvatskom pravnom sustavu, zastupanje u postupcima pred institucijama Europske unije.

Pošaljite upit vezan uz europsko pravo

Ustavno pravo

Pravno savjetovanje, zastupanje u postupcima pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Pošaljite upit vezan uz ustavno pravo

Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pravno savjetovanje, zastupanje u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava.

Pošaljite upit vezan uz zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda

Pravo intelektualnog vlasništva

Registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna, ostvarivanje i zaštita autorskih prava i prava industrijskog vlasništva, zastupanje pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo.

Pošaljite upit vezan uz pravo intelektualnog vlasništva

Zaštita osobnih podataka

Savjetovanje glede usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, zastupanje u postupcima pred Agencijom za zaštitu osobnih podataka te u sudskim sporovima radi ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka.

Pošaljite upit vezan uz zaštita osobnih podataka

Pravo osiguranja

Pravno savjetovanje, zastupanje u parničnim i ovršnim postupcima iz područja prava osiguranja, izrada ugovora i općih uvjeta poslovanja.

Pošaljite upit vezan uz pravo osiguranja

Obvezno pravo

Pravno savjetovanje, zastupanje u parničnim i ovršnim postupcima iz područja obveznog prava, izrada ugovora i općih uvjeta poslovanja.

Pošaljite upit vezan uz obvezno pravo