Karijera u OWENS, HOUŠKA I PARTNERI

Konstantno ulažemo u obrazovanje, specijalizaciju i profesionalni razvoj našeg društva, pa tako stipendiramo nadarene studente, a naše zaposlenike usavršavamo dodatnim obrazovanjem i sudjelovanjem na raznim edukacijama, savjetovanjima i praktikumima, a sve kako bi se uspješno nosili sa svim izazovima koje donose promjene u pravnom sustavu.Photo 1449247709967 D4461a6a6103