ESLJP: VLASNICIMA STANOVA SA ZAŠTIĆENIM NAJMOM SUD DOSUDIO PREKO 150.000,00 EUR

Potvrda onoga o čemu smo nedavno pisali stigla je i u obliku presude Europskog suda za ljudska prava od 10.06.2021.g., kojom je sud, postupajući u predmetu Skelin-Hrvoj i Đuričić protiv Hrvatske, odlučio kako je podnositeljima, vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci, povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva zajamčeno člankom 1. Protokola br. 1. Konvenciji.

 

Time je sud potvrdio svoje stajalište izneseno u predmetu Statileo protiv Hrvatske, zahtjev broj 12027/10, prema kojem je podnositelj trpio neproporcionalan i pretjeran teret s obzirom na to da je morao osigurati zaštićenom najmoprimcu boravak u predmetnom stanu, pri čemu nepostoji opći interes zajednice koji bi opravdao tako značajno ograničavanje, a nadležna domaća tijela, unatoč širokoj slobodi procjene, nisu postigla ravnotežu između općeg interesa zajednice i zaštite podnositeljevih prava.

 

U svojoj posljednjoj odluci sud je utvrdio da podnositeljima zahtjeva pripada pravo na naknadu štete u visini izmakle dobiti koju bi vlasnici stanova u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci ostvarili u razdoblju od prosinca 1997. (prvi mjesec nakon stupanja na snagu Konvencije u Hrvatskog) do dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

 

Predmetna izmakla dobit iznosi razliku između najamnina koje su zaštićeni najmoprimci bili dužni plaćati i tržišnih najamnina predmetnih stanova. U skladu s tim, prvopodnositelju je utvrđeno pravo na naknadu u  iznosu od 54.000,00 EUR, a drugopodnositelju u iznosu od 95.100,00 EUR. Pored toga, podnositeljima je priznata i naknada neimovinske štete, svakome u iznosu od 5.000,00 EUR.

 

Više o problemu zaštićenog najma - https://www.owens-houska.hr/article/4