Mark Matthew Owens

Odvjetnički vježbenik

Mark Matthew Owens zaposlen je u odvjetničkom društvu Owens, Houška i partneri od 2016. godine nakon završetka preddiplomskog studija Law and Management na Sveučilištu u Exeteru u Velikoj Britaniji.

U želji da svoje znanje dodatno proširi, upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku te na istom diplomira  2022.g. 

Nakon 5 godina rada kao stručni suradnik u našem društvu, u srpnju 2022.g. postaje odvjetnički vježbenik, a u svibnju 2024. godine polaže pravosudni ispit.

 

 

 

 

Mark Matthew Owens

Jezici

  • engleski
  • španjolski